krishnajoshi755@gmail.com +91 8866253648

Om vi vill knoga efter att befinna autentiska ino forhallande

Om vi vill knoga efter att befinna autentiska ino forhallande

– Det befinner si forgott svart att neka at nagot nar dom andra ino klassen tillats lov att bega det.

Poner dej e skrift darborta det star: Jag, Mathildes mors, overlater harmed ansvaret forut Mathildes fostran villig de andra foraldrarna ino klassen. Ar du rustad att signera det?

Mig tror att fragan befinner si misstag paff

– Barnens fader befinner sig fullstandigt ansvarslos sam nar dom befinner si hos honom tillats do alltsammans de pekar gallande. Foljaktligen tvingas jag ju nek.

Genast befinner si det ju ej odla att det finns en bestamd andel itu nopp saso barnunge behover. Mi foreslar att n anser jada sam nix som det matchar dej sam icke later din exmake avtala det viktig källa.

Bade jo samt icke! baby age givetvis behov itu att vi anser jada med emfa till do: at deras ankomst i familjen, mo deras tillvaro samt at dom upplevelser sam saken da progress saso dom erbjuder oss. Skad inneha do samt behov av att vi uppge tyvarr?

Realiteten befinner si att barn ager behov av tryta foraldrars autentiska deltagande. Do inneha behov utav att li ihop tillsamman sam bilda utav folk fran kott samt blod. Det finns ann personer som anvander ett nagot gammal uttryck ifall eggande barn – att do ”testar granser” alternativ ”soker granser”. Forsavit man kollar grundligt efter kommer hane att patraffa att detta alltid sker ino relationer darbort den vuxna ”spelar” foralder alternativt vilken annan roll den vuxne omedelbar age i barnets oljud. Enligt uppsyn kunnand ar barnets intention en ovrig, alltsa att efterforska forsavitt det finns en individ bakom rollen. Dom utmanar var potential samt vilja att befinna autentiska, ha och trovardiga.

till de manniskor som vi alskar och har at sammanlagt tillsammans vara tvungen vi tillsammans slat mellanrum nek mo dom fran nagon banal skal: vart behov bruten att anfora givetvis at oss sjalva, till var personliga okrankbarhet. Vi tvungen understundom neka at do andra pro att kanna oss hela, sta att ick dagtinga tillsammans oss sjalva, for att icke bliva offer sta dom och forut att darmed klara av bevara sam forbattra likvardigheten inom familjen. Icke enkom nej inte med tyvarr tillsammans gott samvete (!) och vi tvungen aven lara oss att skilja villi det karleksfulla, det karlekslosa och det ansvarslosa nejet.

Familjens tvaaring kommer tultande med ett bilderbok mirake armen och vill att han skal lasa ljudli

Visa ja illustrera det har med en anrik skadeplats darbort far (eller mamma) sitter i soffan och laser tidningen. Fader sanker tidningen, titta karleksfullt pa saken dar lilla och anser: ”Nej, Sophie. Mi vill inte studera forut dej nu” och atergar till tidningen.

Synonym scen sta fyrtio ar darnast: Pappa sanker tidningen e stund sam ser strik pa barnet med ett titt som uppge: ”Ser n ick att mi laser tidningen? N bo kunn att hane ej avbryter sin fader emeda.” Alternativt samt ignorerar pappan alldeles enkelt barnet, vander bollen inom kurs kontra koket samt anser sin hustrus benamnin tillsammans en tonfall som mer ann antyder att hon ej har levt op mo sin aliggande att patraffa va barnet befinner sig inom tur att foreta till fyllest snabbt forut att avstyra det, greppa tillsammans det ut i koket och beratta: ”Sshh, pappa laser tidningen. Du far inte irritera honom!”

Nago generation framti upptrader foraldrarna just likadan konformt men utfor enkom tvartom. Ve den farsa sasom foredrar tidningen snarare sitt barnunge – speciellt forsavitt barnets morsa upptacker det. Alternativet befinner si det personliga, situationsbetingade nejet alternativt jaet, dar den vuxna tar sig tid att tanka barnets onskan samt besvara utifran sig allena. Det befinner sig just detsamma som att gripa lage mot forsavit hane skal ja nagon vuxen partners sexuella inviter alternativt onskan forsavit nago gemensam langpromenad ino stallet forut att titta pa tv-apparat.

Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.